Fråga: Kan ordet nytta användas i plural – t.ex. samhällsnyttor?

Ja, nytta kan böjas i plural även om formen nyttor inte finns med i Svenska Akademiens ordlista.