Den trettonde sammankomsten för konferensen Svenskan i Finland ägde rum den 5 till 6 maj vid Vasa universitet. På konferensen, vars tema var Svenska i ett specialiserat samhälle, hölls 39 föredrag, både inom och utom temat. De två plenarföredragshållarna var professor Paula Rossi från Uleåborgs universitet och universitetslektor Anders Björkvall från Stockholms universitet.

Rossi talade under rubriken Svenskan förr och Svenska nu – i autonomitidens Finland och i dag. I föredraget jämfördes svenskans roll i skolmiljön under autonomitiden och i dag. Motiven för 1800-talets och dagens elever att läsa sven­ska granskades.

I sitt föredrag Svenska språket och andra kommunikationssätt: Om barn och vuxna i en multimodal värld diskuterade Björkvall möjligheter och begränsningar med sociosemiotisk multimodalitetsforskning, med exempel ur politiska broschyrer och barns skärmbaserade texthantering.

Ungefär 60 deltagare från olika universitet i Finland deltog i konferensen.