Fråga: Vad heter en person som är utsedd att granska en doktorsavhandling innan disputationen, förgranskare eller förhandsgranskare? På finska heter det esitarkastaja.

Det heter förhandsgranskare på svenska.