Gå till innehållet

3/2011

Ung i Norden

Artiklar

Unga nordbors grannspråksförståelse har minskat, och även förståelsen för varför de behöver förstå grannspråken har …

Mästare på att laga mat

Artiklar

Fråga: Heter det att någon är en mästare på att göra något eller en mästare …

Den fantastiska grammatiken

Aktuell litteratur

Erik Andersson

Christer Platzack: Den fantastiska grammatiken. En minimalistisk beskrivning av svenskan. Norstedts 2011. 278 sidor. Inom …

EU-projekt ska ge språkbarometer

Artiklar

ELDIA European Language Diversity for All är ett EU-finansierat tvärvetenskapligt projekt med syfte att öka …

Namnresonemang och namnval

Aktuell litteratur

Sara Rönnqvist

Emilia Aldrin: Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar …

Dialektordboken i en ny era

Artiklar

Caroline Sandström, Ilse Cantell

Den finlandssvenska dialektordboken, Ordbok över Finlands svenska folkmål (FO), kommer i framtiden att publiceras på …

Krinklad

Artiklar

Fråga: Vad betyder ordet krinklad som används om kläder, t.ex. en krinklad klänning? Krinklad betyder …

Stor och stark eller en omtänksam kompis?

Artiklar

Karin Helgesson

Bilden av arbetsgivaren i platsannonsen 1955–2005 Hur beskrivs arbetsgivaren i platsannonserna? Och har sättet att …

Den medicinska svenskan i vår tid

Artiklar

Tom Pettersson

Inom hälso- och sjukvården och den medicinska vetenskapen används flera olika varianter av språk. Det medicinska vetenskapliga fackspråket eftersträvar största möjliga precision medan det språk som används för information till patienter och allmänhet – det medicinska allmänspråket – sätter tydlighet­en främst. Dessutom finns i det medicinska arbetsspråket specifika uttryck, ett slags jargongord, som används bland hälso- och sjukvårdspersonalen. Spörsmål som anknyter till det medicinska allmänspråket besvaras regelbundet i Språkbruks frågespalt.

Moms på prenumerationer höjer priset på tidskrifter

Artiklar

I finansministeriets förslag till budget för 2012 har införts en 9 procents mervärdesskatt på tidningsprenumerationer. …