I finansministeriets förslag till budget för 2012 har införts en 9 procents mervärdesskatt på tidningsprenumerationer. Tidigare var tidningsprenumerationerna momsfria.

Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf, som också Språkbruk är medlem av, motsätter sig dessa planer, och kräver att små tidskrifters prenumerationer även i framtiden ska vara momsfria. Kultti motiverar detta med att intäkterna bara kan bli en liten droppe i havet, samtidigt som ett momstillägg kan ha förödande verkan på små tidningars och tidskrifters verksamhet. Förutom minskat antal prenumerationer innebär detta ökad skattebyråkrati på redaktionerna.

De små tidskrifterna bidrar till medielandskapets mångfald och bidrar med diskussioner som inte kan föras i de stora medierna. Mångfalden är viktig i vårt land, där de stora medierna blir allt mer likriktade, och vars ägarbas blir smalare.

Kultti kräver att Finlands regering avstår från sina planer att införa moms på kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas prenumerations­avgifter.