Gå till innehållet

3/2011

Skygghet

Artiklar

Fråga: Finns det någon bra svensk motsvarighet till det finska ordet vierastaa som används om …

Studera meänkieli i Rumänien

Artiklar

Det rumänska universitetet Universitatea Babeş-Bolyai i staden Cluj-Napoca är det enda universitetet utanför Sverige som …

Svenskan i Finland

Aktuell litteratur

Sara Rönnqvist

Svenskan i Finland 12. Sinikka Niemi och Pirjo Söderholm (red.). Publications of the University of …

Ordval förmedlar våra värderingar

Artiklar

Marie Gustafsson Sendén (Stockholms universitet) och Sverker Sikström (Lunds universitet) har undersökt hur språket förmedlar …

Förkortning av dagar

Artiklar

Fråga: Kan man använda förkortningarna dgr och dgrs för dagar och dagars (t.ex. 60 dgrs …

Samband mellan satser

Artiklar

Monica Äikäs

En text är en väv av innehållsmässiga samband. Satserna och meningarna i en text måste …

Ökad vilja att tala franska på lektionen om även läraren gör det

Artiklar

I undervisning av främmande språk hålls ofta samtalet fram som en viktig del i språkinlärningen. …

På gång vid Svenska litteratursällskapets Språkarkiv

Artiklar

Sofie Grönroos

Språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland samlar in talspråk och namn. Just nu är texter på dialekt och slang aktuella. En talspråkskorpus utarbetas och inofficiella namn från olika städer samlas in.

Fil.kand.

Artiklar

Fråga: Ska förkortningen för filosofie kandidat skrivas fil.kand. eller fil. kand., alltså med eller utan …

Rom eller zigenare?

Artiklar

Fråga: Är det bättre att använda ordet zigenare eller ordet rom? Numera rekommenderas i allmänhet …