Marie Gustafsson Sendén (Stockholms universitet) och Sverker Sikström (Lunds universitet) har undersökt hur språket förmedlar värderingar om människor och grupper. Mer specifikt hur personliga pronomen, ”vi”, ”jag”, ”han”, ”hon” och ”dom” används och kombineras i meningar för att förmedla värderingar om sociala grupper.

Det tydligaste resultatet i studierna är att så kallade ingruppsord värderas högre än så kallade utgruppsord. Det betyder att ord som refererar till en själv eller ens egen grupp, till exempel ”jag” och ”vi” kombineras i meningar med positivt innehåll, medan meningar som refererar till andra individer eller andra grupper till exempel ”hon”/”han” och ”dom” oftare kombineras i meningar med negativt innehåll.

– Oftast är inte meningarna så tydliga som ”vi är bra” och ”de är dåliga” utan värderingarna sprids med mindre tydliga ord och i mer subtila sammanhang, säger Marie Gustafsson, doktorand vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Analysen görs med hjälp av sökningar i stora språkkorpusar.

Att enskilda individer ofta hävdar att den egna gruppen är bättre än andra grupper är ett känt psykologiskt fenomen. Till exempel brukar fans som hejar på Sverige i fotboll gärna prata om det svenska laget som ”vi” när det går bra och som ”dom” när det går sämre.