Fråga: Kan man använda förkortningarna dgr och dgrs för dagar och dagars (t.ex. 60 dgrs ränta) där finskan har vrk?

Oftast lönar det sig att skriva ut dagar och dagars. Det existerar visserligen en förkortning dgr och det finns också belägg på genitiven dgrs, men i praktiken är det sällan man verkligen behöver använda de här förkortningarna. Förkortningar används ju för att spara utrymme, men det är mycket lite utrymme man sparar genom att använda dgr och dgrs. Genom att skriva ut dagar och dagars vinner man däremot en hel del i tydlighet.

Det är förståeligt att förkortningen vrk används på finska, för där vinner man faktiskt en hel del utrymme genom att låta bli att skriva ut vuorokausi, vuorokauden eller vuorokautta. Men det är inte nödvändigt att alltid använda en förkortning på svenska bara för att en förkortning används på finska. Dessutom är dgr, dgrs inte så etablerade förkortningar på svenska som vrk är på finska.