Fråga: Finns det någon bra svensk motsvarighet till det finska ordet vierastaa som används om barn som är blyga och skygga för främmande personer?

På standardsvenska finns det ingen direkt motsvarighet, utan man måste använda uttryck som vara blyg för någon, vara skygg för någon, vara rädd för någon. I en del finlandssvenska dialekter används däremot ordet främmande (uttalat /fremand/ eller /främand/) i betydelsen ’blyg eller skygg eller rädd för främmande’.