Fråga: Är det faktiskt korrekt att skriva Välkommen till Johanna och Peters bröllop med genitivändelse bara på Peter?

I uttrycket Johanna och Peters bröllop är det fråga om s.k. gruppgenitiv. Detta slags genitiv kan användas när de samordnade leden, i detta fall Johanna och Peter, tillsammans utgör en enhet. Naturligtvis är det också korrekt att skriva Johannas och Peters bröllop.