Fråga: Vad betyder ordet krinklad som används om kläder, t.ex. en krinklad klänning?

Krinklad betyder ’avsiktligt skrynklad’ och används om kläder och tyger: krinklad klänning, krinklat tyg, krinklad bomull. Ordet är belagt i svenskan sedan 1988 och kommer från engelskans crinkled.