Språkfrågorna är besvarade och sammanställda av Monica Äikäs

Fråga: Ska jag sätta ut en ändelse efter 18 om jag skriver artonde våningen med siffror – blir det alltså 18:e våningen eller 18 våningen?

I fall där sammanhanget gör klart att det är fråga om ett ordningstal behövs ingen ändelse. Man kan alltså skriva 18 våningen.