Unga nordbors grannspråksförståelse har minskat, och även förståelsen för varför de behöver förstå grannspråken har minskat. En språkkonferens som behandlar de ungas grannspråksförståelse arrangeras den 17–19 november på Schæffergården i Danmark. Den riktar sig till lärare i grundskolan och på gymnasiet.
 

Frågor som ska diskuteras är: Varför är det viktigt att de kan förstå varandra? Hur kan man öka intresset för det nordiska?

Läs mer på adressen http://www.dansklf.dk(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)