Gå till innehållet

2/2004

Uttal av z

Artiklar

Fråga: Hur uttalas z i början av ord, t.ex. i zenit, zoologi och zygot? Svar: …

Befrämja och främja

Artiklar

Fråga: Är det någon skillnad på befrämja och främja? Svar: Verben befrämja och främja är …

På någons vägnar

Artiklar

Fråga: Hur översätts puolesta (psta) vid underteckning av handlingar? Svar: Puolesta används när man undertecknar …

Ekologisk gris

Artiklar

I Språkbruk 1/2004 skrev vi att luomuporsas kan översättas med gårdsgris, bökgris eller utegångsgris. En …

Vilka lockpriser!

Artiklar

Fråga:  Vad är sisäänheittohinta på svenska? Svar: Sisäänheittohinta är lockpris. Det är fråga om ett …

Likt och olikt i Sverige och Finland

Artiklar

Jannika Lassus

Under en slutkonferens i Uppsala den 29 november 2003 presenterades resultaten av forskningsprogrammen inom projektet ”Svenskt i Finland - finskt i Sverige”. Under tre år har 17 olika projekt pågått på båda sidor om Bottniska viken inom humaniora, samhällsvetenskap och teologi. Projekten involverade över 120 forskare i Finland och Sverige. En lördag i Uppsala fick forskarna presentera sina resultat för varandra, inbjudna gäster och ”den bildade allmänheten”.

Uppgradera Svefix!

Artiklar

Språkgranskningsprogrammet Svefix, som utvecklats av Lingsoft Ab med stöd av Forskningscentralen för de inhemska språken, …

Genitiv av förkortningar

Artiklar

Fråga: Hur bildas genitiv av förkortningar? Svar: Huvudregeln är att kolon sätts ut före genitivändelsen. …

Fotografi på eller av någon?

Artiklar

Fråga: Heter det fotografi av någon eller fotografi på någon? Svar: I konstruktionsordboken Svenskt språkbruk …

Tradis och funkis

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Ulf Teleman har nu skrivit fortsättnigen till boken Ära, rikedom och reda (se Språkbruk 1/2003) …