I Språkbruk 1/2004 skrev vi att yhteispalvelupiste på svenska motsvaras av medborgarkontor. Det stämmer att medborgarkontor är det ord som används i Sverige, men en läsare har tagit kontakt och påpekat att det faktiskt heter samservicekontor i Finland. Orsaken till att ett annat ord har valts i Finland än i Sverige är att den finländska tjänsten inte direkt motsvarar den svenska.