Gå till innehållet

2/2004

Hur hon, han, he blivit den och de i Nyland

Artiklar

Caroline Sandström

Caroline Sandström har forskat i dialektutjämningen i östra och mellersta Nyland. I sin licentiatavhandling Från tre genus till två i östra och mellersta Nyland undersöker hon de förändringar som skett i Nyland under den senare hälften av 1900-talet.

Staketuppställning

Artiklar

Fråga: Hur ska jag översätta det finska uttrycket tukkimiehen kirjanpito? Svar: Uttrycket tukkimiehen kirjanpito används …

Böjning av trauma

Artiklar

Fråga: Hur böjs ordet trauma? Svar: Ordet trauma liksom andra liknande ord av grekiskt ursprung …

Språkteknologi är dagens melodi – men det är människan som behärskar språket

Artiklar

Mikael Reuter

Det var knappast någon tillfällighet att årets traditionella Hugo Bergroth-dag på Hanaholmen den 18 maj …

Ord och gränser – om sushi, sal och ett antal andra ord i svenskan

Artiklar

Hans Landqvist

I den här artikeln behandlar Hans Landqvist några frågor om förändringar i svenskans ordförråd utifrån sitt eget och andras arbete inom projektet. Artikeln utgår från ett föredrag vid 2003 års Humanistdagar vid Göteborgs universitet.

Uttal av z

Artiklar

Fråga: Hur uttalas z i början av ord, t.ex. i zenit, zoologi och zygot? Svar: …

Befrämja och främja

Artiklar

Fråga: Är det någon skillnad på befrämja och främja? Svar: Verben befrämja och främja är …

På någons vägnar

Artiklar

Fråga: Hur översätts puolesta (psta) vid underteckning av handlingar? Svar: Puolesta används när man undertecknar …

Ekologisk gris

Artiklar

I Språkbruk 1/2004 skrev vi att luomuporsas kan översättas med gårdsgris, bökgris eller utegångsgris. En …

Vilka lockpriser!

Artiklar

Fråga:  Vad är sisäänheittohinta på svenska? Svar: Sisäänheittohinta är lockpris. Det är fråga om ett …