Gå till innehållet

2/2004

Befrämja och främja

Artiklar

Fråga: Är det någon skillnad på befrämja och främja? Svar: Verben befrämja och främja är …