Fråga: Hur ska jag översätta det finska uttrycket tukkimiehen kirjanpito?

Svar: Uttrycket tukkimiehen kirjanpito används som beteckning för det sätt att notera antal som innebär att man ritar fyra lodräta streck och ett femte snett över. Det finns inget vedertaget uttryck på svenska som är lika allmänt som det finska uttrycket, men Svenska språknämnden har föreslagit orden grinduppställning och staketuppställning (motsvarande verbuttryck är grinda, sätta en pinne och eventuellt göra ett staket). Eftersom de här uttrycken inte är bekanta för alla kan det vara nödvändigt att förklara dem, och i många sammanhang är det säkert klokast att inte alls använda någon benämning utan i stället förklara själva begreppet.