Fråga: Hur böjs ordet trauma?

Svar: Ordet trauma liksom andra liknande ord av grekiskt ursprung (tema, schema, komma) böjs lika som andra neutrer på vokal: ett trauma, traumat, flera trauman, traumana. Ett undantag är drama som böjs dramat, dramer, dramerna.