Fråga: Hur bildas genitiv av förkortningar?

Svar: Huvudregeln är att kolon sätts ut före genitivändelsen. Det gäller både för initialförkortningar (EU:s, vd:s) och avbrytningar (avd.:s, förf.:s). Punkten i avbrytningen kan men måste inte bibehållas före genitivändelsen. Det kan alltså heta både förf.:s  och förf:s.

Det finns, som alltid, undantag från huvud­regeln. Är förkortningen en sammandragning eller ett utläsbart ord sätts inget kolon ut: Gbgs (Göteborgs), Unicefs.