Språkgranskningsprogrammet Svefix, som utvecklats av Lingsoft Ab med stöd av Forskningscentralen för de inhemska språken, har nu kommit ut i den nya versionen 1.1. Förbättringarna gäller främst stavningskontrollen (färre falsklarm och konstiga förslag) och finlandismkontrollen.

Den som har version 1.0 av Svefix kan uppgradera programmet gratis på Lingsofts webbplats: www.lingsoft.fi/svefix/