Fråga: Heter det fotografi av någon eller fotografi någon?

Svar: I konstruktionsordboken Svenskt språkbruk upptas fotografi av någon och fotografi någon som likvärdiga uttryck. Exempel: Hon visade fotografier av/på sina barnbarn. Samma sak gäller för övrigt ordet bild. Det kan heta både en bild av någon och en bild någon i betydelsen ’bild som föreställer någon’.