Gå till innehållet

1/1996

Kan man lära gamla byråkrater skriva?

Artiklar

Eivor Sommardahl

På många håll vill myndigheterna lära sig att skriva enklare och mindre byråkratiskt och intresset för klarspråkskurser ökar. Specialforskaren Eivor Sommardahl berättar här om klarspråksprojekt i Finland och Sverige och arbetet med att göra språket enklare och begripligare för alla.

Dialekterna i den urbaniserade huvudstadsregionen

Artiklar

Caroline Sandström

Caroline Sandström arbetar som redaktör vid Ordbok över Finlands svenska folkmål. Hon är Sibbobo och forskar för närvarande i hur de nyländska dialekterna förändras. I artikeln nedan presenterar hon synpunkter på dialekterna och deras ställning i huvudstadsregionen.

Finlandssvenskan i Norden och Europa

Artiklar

Mikael Reuter

”Det räcker inte med att vi försöker undvika de värsta finlandismerna – vi måste också följa med i den allmänna svenska språkutvecklingen”. Det här är en överlevnadsfråga för finlandssvenskan, menar Mikael Reuter, som i artikeln nedan diskuterar finlandssvenskans status i dag.

Skapa nätverk och revidera

Artiklar

Det finska verbet verkottaa eller verkostaa har blivit ett modeuttryck speciellt inom företagsvärlden. Uttrycket är …

Den lärande organisationen

Artiklar

Den lärande organisationen  (fi. oppiva organisaatio, eng. learning organization)  lär av sig själv och utvecklas …

Korta språkfrågor

Artiklar

IT = informationsteknik Nestepakkauskartonki = vätskekartong Sapattivapaa = sabbatsledighet Vuoronumero = könummer, inte: ”turnummer”

Atypiska anställningar

Artiklar

På arbetsgivar- och fackföreningshåll diskuterar man just nu en ny form av arbetsfördelning, där de …

Arbetsalternering

Artiklar

Arbetsalternering (fi. työvuorottelu) innebär att en arbetslös anställs för en viss tid medan den ordinarie …

WorldWideWeb-terminologi

Artiklar

Det världsomspännande informations(hanterings)systemet   (fi. tietojärjestelmä)   WorldWideWeb, som är en del av det logiska nätet (looginen …

Forskningscentralen 20 år

Artiklar

Mikael Reuter

Forskningscentralen för de inhemska språken inledde sin verksamhet för tjugo år sedan, den 1 mars 1976. För att fira sitt jubileum arrangerade forskningscentralen bl.a. ett seminarium för allmänheten på Ständerhuset i Helsingfors. Detta nummer av Språkbruk består till övervägande del av de svenska föredragen under seminariet. För den stora allmänheten, på svenskt lika väl som på finskt håll, är forskningscentralen bäst känd för sin språkvårdande verksamhet. Ändå är språkvården bara en del av det vi sysslar med.