Arbetsalternering (fi. työvuorottelu) innebär att en arbetslös anställs för en viss tid medan den ordinarie anställda är ledig och samtidigt får någon form av ersättning för förlorade inkomster.