Gå till innehållet

1996

Ny uttalslära

Aktuell litteratur

Kjell Weimer

Ett nytt läromedelspaket i finlandssvenskt uttal har sett dagens ljus. Det tre författarna Ulla Pedersen, …

Gammalt och nytt i den kommunala namngivningen

Artiklar

Peter Slotte

Hur skapas nya vägnamn i kommunerna? Hur har gatorna fått sina namn i äldre tider? Vilka krav ställer tvåspråkigheten på namnplaneringen? Namngivningen förr och nu presenteras här av Peter Slotte, som belyser diskussionen med exempel från Helsingfors.

Nationalencyklopedins ordbok

Aktuell litteratur

Nina Martola

Ordboksanvändarna har ivrigt väntat på Nationalencyklopedins ordbok (i fortsättningen NEO), och det kändes ganska högtidligt …

Kan Helsingforssvenska skolungdomar tala svenska?

Artiklar

Jamima Löfström

Hur ser det ut med de svenska skolelevernas svenska i Helsingfors? Vi vet att det förekommer mycket slang och finska på skolgården. Men hur ser elevernas språk ut utanför skolgården, i situationer där det förväntas att språket är mer formellt än till vardags? Kan eleverna nå upp till det offentliga språkbrukets normer? Hur mycket finska blandar de in i sin svenska? Jamima Löfström presenterar här preliminära resultat från en pågående undersökning om Helsingforselevernas språk.

Medborgare i samhället

Artiklar

Det pågår en tendens att tilldela den så kallade tredje sektorn, dvs. föreningar, frivilligorganisationer m.m., …

Att skriva bättre i jobbet

Artiklar

En ny skrivhandledning och uppslagsbok som vänder sig till alla som skriver i yrkeslivet har …

Medborgarkontor

Artiklar

I kommunerna blir det allt vanligare med samservice, så att största delen av de kommunala …

Stadsmål och dialekt i Svenskfinland

Artiklar

Leif Nyholm

Kan man lära gamla byråkrater skriva?

Artiklar

Eivor Sommardahl

På många håll vill myndigheterna lära sig att skriva enklare och mindre byråkratiskt och intresset för klarspråkskurser ökar. Specialforskaren Eivor Sommardahl berättar här om klarspråksprojekt i Finland och Sverige och arbetet med att göra språket enklare och begripligare för alla.

”Supa barnsängsskål” Från barnfot till barntå och finskans varpajaiset

Artiklar

Peter Slotte