Det världsomspännande informations(hanterings)systemet   (fi. tietojärjestelmä)   WorldWideWeb, som är en del av det logiska nätet (looginen verkko) Internet blir allt mera populärt. Både organisationer, myndigheter och företag tillhandahåller information som du kan läsa i de grafiska användargränssnitt (käyttäjäliittymä) som informationslämnarnas (tiedontuottaja) hemsidor (kotisivu) erbjuder.

Hemsidorna är organisationernas startsidor som ofta ­– förutom information – innehåller pekare eller länkar (linkki) som leder vidare till intern eller extern information på fler sidor inom samma organisation eller till helt andra organisationer. Länkarna består av utskrivna nätresurser med inprogrammerade  nätadresser  (verkko-osoite), så att du inte behöver komma ihåg dem själv.

De nätresurser som skapas bildar noder (solmu) eller mera populärt kallat sajter (paikka) i www. På bildspråk kallas de påfarter till de mångomtalade elektroniska motorvägarna (elektroninen moottoritie). I praktiken är  de elektroniska motorvägarna  höghastighetsnät  (nopea verkko) som består av digitala flertjänstnät eller tjänsteintegrerade digitalnät (digitaalinen  monipalveluverkko). Dessa är stommen eller   infrastrukturen inom informationstekniken (tietotekniikka) i kunskapssamhället.

De snabba näten med sin lättillgängliga information kallas numera också kunskapsmotorvägen(tiedon valtatie) och är en viktig del av samhällets IT-strategi (IT-strategia).

IT betyder informationsteknik, ofta felbenämnt som ”informationsteknologi”.

För att du skall kunna surfa i www:s cyberrymd (syberavaruus) eller mera prosaiskt uttryckt navigera i informationsvärlden, behöver du en bläddrare i din dator. Denna är ett klientprogram (asiakasohjelma/pyyntösovellus), där den del av programmet som visualiserar informationen finns i arbetsstationen (työasema), medan den del som hanterar informationen och dataöverföringen (tiedonsiirto) finns i www-hanteraren (WWW-palvelin).

Dessutom skall man ordna ett abonnemang till Internet via en internetleverantör eller internetoperatör. Webhotell kallas sådana internetleverantörer som erbjuder företag och organisationer annonssidor på sina www-hanterare.

För den som verkligen söker information på nätet finns speciella söksystem (hakujärjestelmä), vilka underlättar informationsåtervinningen (tiedonhaku). Eftersom de nya söksystemen anses vara så sofistikerade, men samtidigt i sin grafiska utformning mera lättanvända jämfört med de tidigare kommandobaserade systemen, har de fått en ny benämning, sökmaskiner (hakukone).

Internet stavas för övrigt än så länge med stort I, medan förkortningen av WorldWideWeb håller på att finna sin form i www, även om formerna WWW och web också förekommer.

0196ordlista.jpg
0196ordlista.jpg