Gå till innehållet

1996

Namn på myndigheter — Finsk-svensk och svensk-finsk förteckning

Artiklar

Anita Lönegren, Inger Hård

Korta språkfrågor

Artiklar

IT = informationsteknik Nestepakkauskartonki = vätskekartong Sapattivapaa = sabbatsledighet Vuoronumero = könummer, inte: ”turnummer”

Språkbruk på tidskriftsmässan

Artiklar

Atypiska anställningar

Artiklar

På arbetsgivar- och fackföreningshåll diskuterar man just nu en ny form av arbetsfördelning, där de …

Försvinner vår språkliga mångfald med EU?

Artiklar

Ann-Marie Ivars

Arbetsalternering

Artiklar

Arbetsalternering (fi. työvuorottelu) innebär att en arbetslös anställs för en viss tid medan den ordinarie …

Språk och språk

Artiklar

Anders Ahlqvist

WorldWideWeb-terminologi

Artiklar

Det världsomspännande informations(hanterings)systemet   (fi. tietojärjestelmä)   WorldWideWeb, som är en del av det logiska nätet (looginen …

Femtiofem förrädiska och förargelseväckande finlandismer och andra frekventa fel

Artiklar

Mikael Reuter

Forskningscentralen 20 år

Artiklar

Mikael Reuter

Forskningscentralen för de inhemska språken inledde sin verksamhet för tjugo år sedan, den 1 mars 1976. För att fira sitt jubileum arrangerade forskningscentralen bl.a. ett seminarium för allmänheten på Ständerhuset i Helsingfors. Detta nummer av Språkbruk består till övervägande del av de svenska föredragen under seminariet. För den stora allmänheten, på svenskt lika väl som på finskt håll, är forskningscentralen bäst känd för sin språkvårdande verksamhet. Ändå är språkvården bara en del av det vi sysslar med.