På forskningscentralens jubileumsseminarium på Ständerhuset den 1 mars 1996 arrangerades en ordbokstävling med frågor som skulle besvaras med hjälp av  Ordbok över Finlands svenska folkmål.

 

Frågorna löd:

1. När gör man en grodd?

a) Då man tillverkar skor

b) Då man bygger båtar

c) Då man odlar sin trädgård

 

2. Vem har brudhuvud?

a) Den bakrusige bröllopsgästen

b) Den giftaslystne ynglingen

c) Bruden på bröllopet

 

3. Vad är en färdkarl?

a) En forman (åkare)

b) En säljägare

c) En kökargubbe på väg till strömmingsmarknaden

 

 

Rätt  svarsalternativ: 1a, 2c, 3b