Det finska verbet verkottaa eller verkostaa har blivit ett modeuttryck speciellt inom företagsvärlden. Uttrycket är inlånat från de elektroniska nätens vokubulär och innebär att en organisation skapar sociala nätverk, dvs. relationer mellan t.ex. personer, avdelningar och dotterföretag. Något motsvarande entydigt verb existerar alltså inte i svenskan.

Ett annat datorrelaterat modeuttryck i företagens värld är finskans päivittää, vilket givetvis kan betyda att uppdatera data. Ofta används uttrycket dock i en överförd betydelse, som inte gäller direkt data. Det kan då beroende på sammanhanget handla om att exempelvis se över, revidera, ajourföra eller helt enkelt omarbeta uppgifter eller information.