Gå till innehållet

1/1996

Korta språkfrågor

Artiklar

IT = informationsteknik Nestepakkauskartonki = vätskekartong Sapattivapaa = sabbatsledighet Vuoronumero = könummer, inte: ”turnummer”

Atypiska anställningar

Artiklar

På arbetsgivar- och fackföreningshåll diskuterar man just nu en ny form av arbetsfördelning, där de …

Arbetsalternering

Artiklar

Arbetsalternering (fi. työvuorottelu) innebär att en arbetslös anställs för en viss tid medan den ordinarie …

WorldWideWeb-terminologi

Artiklar

Det världsomspännande informations(hanterings)systemet   (fi. tietojärjestelmä)   WorldWideWeb, som är en del av det logiska nätet (looginen …

Forskningscentralen 20 år

Artiklar

Mikael Reuter

Forskningscentralen för de inhemska språken inledde sin verksamhet för tjugo år sedan, den 1 mars 1976. För att fira sitt jubileum arrangerade forskningscentralen bl.a. ett seminarium för allmänheten på Ständerhuset i Helsingfors. Detta nummer av Språkbruk består till övervägande del av de svenska föredragen under seminariet. För den stora allmänheten, på svenskt lika väl som på finskt håll, är forskningscentralen bäst känd för sin språkvårdande verksamhet. Ändå är språkvården bara en del av det vi sysslar med.

Ordbokstävling

Artiklar

På forskningscentralens jubileumsseminarium på Ständerhuset den 1 mars 1996 arrangerades en ordbokstävling med frågor som …

Går det att göra en finsk-svensk ordbok?

Artiklar

Nina Martola

Frågan om det går att göra en finsk-svensk ordbok är knappast särskilt nervkittlande. Det är väl ingen som väntar sig att svaret skall bli nej, eftersom existerande ordböcker ju bär syn för sägen. Men att det går är trots allt en sanning med modifikation. Vissa saker går helt enkelt inte att lösa på ett tillfredsställande sätt. I det följande presenterar Nina Martola, redaktionssekreterare vid den stora finsk-svenska ordboken, ett par sådana problemkomplex.

Två språk på arbetsplatsen

Aktuell litteratur

Kristina Nikula

Man har vid Institutionen för nordiska språk vid Vasa universitet gjort sig känd fär att …

Ny uttalslära

Aktuell litteratur

Kjell Weimer

Ett nytt läromedelspaket i finlandssvenskt uttal har sett dagens ljus. Det tre författarna Ulla Pedersen, …

Gammalt och nytt i den kommunala namngivningen

Artiklar

Peter Slotte

Hur skapas nya vägnamn i kommunerna? Hur har gatorna fått sina namn i äldre tider? Vilka krav ställer tvåspråkigheten på namnplaneringen? Namngivningen förr och nu presenteras här av Peter Slotte, som belyser diskussionen med exempel från Helsingfors.