På arbetsgivar- och fackföreningshåll diskuterar man just nu en ny form av arbetsfördelning, där de traditionella fasta tjänsteförhållandena ersätts med visstidsbefattningar. På finska benämns dessa med termen epätyypillinen työsuhde. Den svenska termen är atypisk anställning, inte ”otypisk” eller ”obestämd” anställning.