Gå till innehållet

4/2016

Dialektordboken har publicerat nya artiklar

Artiklar

Ordbok över Finlands svenska folkmål har nu utkommit med de första artiklarna på p-. Avsnittet …

Det psykotiska språket har en mening

Artiklar

Inna Sevelius

När ens inre värld blir splittrad och kaotisk, blir språket också svårt att förstå. Men om vi lyssnar noga, tar oss tid att fundera och sedan återkommer med frågor, kan vi lära oss att förstå språket. Det säger Lisbet Palmgren, professor emeritus i psykiatri.

Språkbruks läsare behöver kärlek och mat

Artiklar

Bianca Holmberg

På Helsingfors bokmässa deltog 112 personer i Språkbruks tävling och svarade på frågan ”Vilket ord …

Sverige fick ny personnamnslag

Artiklar

Från och med den 1 juli 2017 kan svenskarna ta dubbla efternamn vid giftermål och …

Arbetspensionsreform med nya och nygamla termer

Artiklar

Pia Hansson

En stor arbetspensionsreform träder i kraft den 1 januari 2017. Då införs också en del nya termer och begrepp i arbetspensionslagarna. Några gamla termer får en delvis ny betydelse.

Teorin och historien bakom interpunktionen

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

Skiljetecken handlar inte bara om att visa var en mening slutar och en annan tar vid, utan de kan signalera en mängd olika saker.

Ordens ursprung intresserar Ulla-Maija Forsberg

Artiklar

Bianca Holmberg

Senast när Ulla-Maija Forsberg jobbade på Språkinstitutet gick hennes arbete i ordböckernas tecken. 18 år senare är hon tillbaka som direktör med ett särskilt intresse för ordens etymologier.

Unik kartläggning av språken i Sverige

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

En av de vanligaste frågorna Språkrådet i Sverige får är hur många språk det talas i Sverige och hur många personer som talar dessa språk. I boken Sveriges språk i siffror får man svar på frågor som de här.

Vanhan kirjasuomen sanakirja publicerar nya artiklar

Artiklar

En av de många ordböcker Språkinstitutet ger ut är Vanhan kirjasuomen sanakirja (VKS), Ordbok över …

Våra jourtider ändras från årsskiftet

Artiklar

Vår telefonjour får ändrade öppettider. Från och med januari 2017 har vi öppet tisdag–torsdag kl. …