Molly, Wilma, Maja, Nellie och Alice. De är fem mycket vanliga namn på flickor i förskoleåldern i Sverige men också fem av de tio vanligaste tilltalsnamnen i dag på tikar, honhundar. Många vanliga tiknamn är också populära småflicksnamn. Bland de tjugo vanligaste tiknamnen var endast ett, Lady, inte något personnamn, och blott fyra fanns inte bland de tjugo vanligaste flicknamnen 2014. Avståndet från vagga till hundkorg tycks nästan utsuddat i namngivningen av flickor och honhundar.

Relationen mellan namn på småpojkar och namn på hanhundar är inte lika tät, men vi finner vanliga pojknamn som Sigge, Charlie och Hugo bland hundnamnen. Till hanhundar hämtas namnen dock från ett bredare register än tikarnas. Namn på fiktiva gestalter som Bamse, Rocky och Zorro är vanliga liksom namn på kända personer som Ozzy, Tyson och Elvis.

Hundar är familjemedlemmar

Ett gemensamt drag för alla här nämnda namn är att de är korta och tvåstaviga i sitt uttal. De är lätta att ropa ut till hunden när den behöver kallas in. Redan den gamle greken Xenofon rekommenderade faktiskt att hästnamn och hundnamn skulle vara tvåstaviga, och just hästar och hundar har ju en lång tradition i människans tjänst.

I takt med att djuren blir familjemedlemmar får de allt oftare vanliga personnamn, även om många honkatter fortfarande döps till Sessan och Missan.
I takt med att djuren blir familjemedlemmar får de allt oftare vanliga personnamn, även om många honkatter fortfarande döps till Sessan och Missan.

Om vi jämför dagens hundnamn med namnen för hundra, ja kanske bara femtio år sedan, är den stora ökningen av vanliga personnamn slående. De då populära namnen Trofast, Klinga och Jäger ges nu framför allt till jakthundar. Visst gavs personnamn till hundar även förr men det var gärna namn som inte var i bruk bland ”vanliga människor”, t.ex. mytologiska namn som Flora, Caesar och Diana. Förändringen av namnskicket hänger förstås ihop med att de flesta av dagens hundar i Sverige i dag mer ses som familjemedlemmar än som bruksdjur. Karos halmfyllda hundkoja på gården har ersatts av Ronjas mjukfodrade bädd i sovrummet eller köket.

Variation bland katter och kaniner

Också bland de namn som ges till andra arter av sällskapsdjur i dag, som katter och kaniner, finner vi delvis samma trend. Många av dessa djur får vanliga personnamn men det tycks råda större variation i namngivningen. Kanske hänger det ihop med att katter och kaniner inte är lika benägna att lystra till sitt namn (fast de uppfattar det!) och att namngivningen inte är lika officiell. En hund i Sverige i dag ska registreras i Centrala hundregistret där det finns plats för både uppfödarnamn och tilltalsnamn, medan det inte finns någon lika heltäckande instans för kattägare och kaninägare. Blott cirka 30 procent av katterna är försäkrade mot över 80 procent av hundarna, något som ytterligare förstärker bilden av att hunden är ett mer officiellt djur. Uppgifterna om vanliga kattnamn kommer från försäkringsbolagens uppgifter.

Cirka 30 procent av katterna är försäkrade mot över 80 procent av hundarna.

Katter får också kattnamn

För att illustrera den större variationen bland populära honkattsnamn kan nämnas att Sessan och Missan är mycket vanliga och de är ju namn som inga flickor döps till. Liksom bland hundnamnen är dock även Maja, Alice och Molly populära honkattsnamn. Elva av de tjugo vanligaste kattnamnen 2014 fanns också bland de 100 vanligaste småflicksnamnen. Maja har ju den dubbla fördelen att vara både ett populärt flicknamn och ett känt litterärt kattnamn ur böckerna om Pelle Svanslös. Bland hankatternas tio-i-topp är Sigge och Sixten populära pojknamn. Det var dock bara fyra namn bland de tjugo vanligaste som också återfanns på pojkarnas topplista. Liksom bland hanhundsnamnen finner vi många idolnamn bland de vanliga namnen på hankatter: Messi, Elvis, Tarzan och Zorro. De populära kattnamnen Tiger, Simba, Findus och Sotis är mer renodlade djurnamn, inte sällan hämtade från namnen på fiktiva katter. Även under de absoluta toppnamnen är det flera namn som inte samtidigt är vanliga småbarnsnamn som Busan, Mysan, Gizmo, Musse och Tusse. Flera av dem finns också som relativt vanliga hundnamn.

Elva av de tjugo vanligaste kattnamnen 2014 fanns också bland de 100 vanligaste småflicksnamnen. Det var dock bara fyra namn bland de tjugo vanligaste som också återfanns på pojkarnas topplista.

Könsneutrala kaniner

Kaniner som sällskapsdjur inomhus är en relativt ny företeelse som kommer starkt i både Europa och Nordamerika. De är mindre skötselkrävande än hundar och katter, men kan som frigående djur skänka sina ägare minst lika stort nöje och sällskap – när man väl säkrat husets alla sladdar. Att finna någon samlad förteckning över kaninnamn är svårt och jag har därför gjort egna insamlingar. I likhet med hundnamn och kattnamn tycks det finnas ett etablerat förråd av traditionella kaninnamn. Stampe, Lille Skutt och Långöra är tre sådana namn som alla hämtats från kaniners yttre egenskaper. De här namnen är också kända från fiktiva kaniner. Också namn som leker med ordet kanin finns, som Ninis och Nina Kanin. Bland de namn jag samlat in från Internet förekommer främst populära småflicksnamn som Molly, Nellie och Tindra och de redan nämnda traditionella namnen. En intressant iakttagelse är de många könsneutrala kaninnamnen som Blackie, Kexet, Lakrits, Sparven, Sötnos och Våfflan. Den här namnkategorin finns naturligtvis också bland hundar och katter men den förefaller vanligare bland kaniner. Detta beror bland annat på att det är svårt att särskilja könen på kaninungar och det är ju som små de oftast namnges.

Många namn vandrar mellan arterna men det finns även mer artspecifika namn.

Många namn, framför allt personnamn och smeksamma namn, är populära hos alla djurslag. Ett förråd av djurnamn är väletablerat. Många namn vandrar mellan arterna men det finns även mer artspecifika namn. De senare anspelar ofta på någon egenskap (långa öron) eller funktion (jakthund). En hel del namn, som Happy och Lucky, har lånats från engelskan, och vi ser även att ursprunget till en viss ras kan vara namngivande. Hundar av japanska raser ges t.ex. ofta namn med japansk prägel.

Ovanliga och omoderna namn

En spännande företeelse är att även personnamn som inte samtidigt är populära som småbarnsnamn används. Dessa tycks vara av två slag: dels tidigare ovanliga namn i Sverige, som Amber, Diesel, Holly, Kira och Ozzy, dels namn som länge varit ur modet till småbarn. Bland de senare gäller det speciellt pojknamn som var populära under 1920–1940-talen.

Flera av de nya namnen har så smått börjat ges till småbarn efter att först ha varit vanliga som djurnamn.

Sådana namn som Gösta, Sture och Torsten har använts som hundnamn under hela 2000-talet men har först de senaste åren åter börjat ges till småpojkar. Att de redan innan tagits i bruk som djurnamn kan ha gjort att de blivit medvetandegjorda för namnbrukarna, och att djurnamnen berett väg för deras nygamla status som småpojksnamn. Också flera av de här ovan anförda nya namnen har så smått börjat ges till småbarn efter att först ha varit vanliga som djurnamn.

Det finns alltså stora likheter mellan dagens djurnamn och personnamn. Våra sällskapsdjur namnges ofta i likhet med våra barn, men vi använder även djuren för att pröva nya personnamn och återerövra gamla. Namnflödena går åt båda håll.

 

Läs mer om namn på djur:

Marianne Blomqvist: Våra fyrfota vänner har också namn. Helsingfors, 2011.

Katharina Leibring: Animal names. I: The Oxford handbook of names and naming. Ed. by Carole Hough. Oxford, 2016. S. 615–627.

Katharina Leibring: Från Trogen till Tyson – hundnamn i Sverige i förändring. I: Från renhållningshjon till modeaccessoar – 10 000 år av relationer människa–hund i Sverige. Red. Anne-Sofie Gräslund & Ingvar Svanberg. Uppsala, 2014. S. 121–137.

Katharina Leibring: Namn på sällskapsdjur – nya mönster och strukturer. I: Innovationer i namn och namnmönster. Red. av Emilia Aldrin m.fl. Uppsala, 2015. S. 134–152.