Språkinstitutet strävar efter att göra så mycket av sitt material som möjligt tillgängligt för alla. Enligt den principen är informationen om alla våra samlingar och arkiv nu fritt tillgänglig på nätet i Finna, en gemensam databas för bibliotek, arkiv och museer. Själva materialet finns inte i Finna men i databasen kan man få information om materialet, var det förvaras, hur man kan få tillgång till det och om det finns tillgängligt på webben.

En stor del av Språkinstitutets samlingar och arkiv finns än så länge bara i fysisk form, men mängden elektroniskt material ökar hela tiden. Största delen av både det fysiska och elektroniska materialet är tillgängligt för allmänheten och gratis att använda. Informationen om Språkinstitutets samlingar i Finna finns tillsvidare bara på finska.

Adressen till Finna är www.finna.fi.