Gå till innehållet

Omslagsbilder

Bara ord?

Ledare

Pia Westerberg

”Jag menade ju inget, det var bara ord!” Hur många gånger har vi inte hört den formuleringen? Men ord är inte bara ord.

Lars Huldén 1926–2016

Artiklar

Peter Slotte

”Författaren och översättaren” var massmediernas vanliga epitet om Lars Huldén dagarna efter hans bortgång den 11 oktober 2016.

Språkinstitutet har ny blogg

Artiklar

Sedan oktober i år har Språkinstitutet en ny svensk blogg. I vår svenska blogg publicerar …

Praktiska erfarenheter av tvåspråkig pedagogik

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

På finska och svenska är ett slags rapport över hur barnträdgårdsläraren Susan Helldén-Paavola utformade och genomförde en ny modell för tvåspråkighet på daghem.

Dialektordboken har publicerat nya artiklar

Artiklar

Ordbok över Finlands svenska folkmål har nu utkommit med de första artiklarna på p-. Avsnittet …

Det psykotiska språket har en mening

Artiklar

Inna Sevelius

När ens inre värld blir splittrad och kaotisk, blir språket också svårt att förstå. Men om vi lyssnar noga, tar oss tid att fundera och sedan återkommer med frågor, kan vi lära oss att förstå språket. Det säger Lisbet Palmgren, professor emeritus i psykiatri.

Språkbruks läsare behöver kärlek och mat

Artiklar

Bianca Holmberg

På Helsingfors bokmässa deltog 112 personer i Språkbruks tävling och svarade på frågan ”Vilket ord …

Sverige fick ny personnamnslag

Artiklar

Från och med den 1 juli 2017 kan svenskarna ta dubbla efternamn vid giftermål och …

Arbetspensionsreform med nya och nygamla termer

Artiklar

Pia Hansson

En stor arbetspensionsreform träder i kraft den 1 januari 2017. Då införs också en del nya termer och begrepp i arbetspensionslagarna. Några gamla termer får en delvis ny betydelse.

Teorin och historien bakom interpunktionen

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

Skiljetecken handlar inte bara om att visa var en mening slutar och en annan tar vid, utan de kan signalera en mängd olika saker.