Är namnen Stocka, Pappersbron, Sakta farten, Skitviken, Bläckfisken och Ruissin bekanta? Vad kallar man biblioteket eller järnvägsstationen i din hemstad? På den nya webbplatsen Namnen i våra städer(siirryt toiseen palveluun) (stadsnamn.sls.fi) kan du bekanta dig med ett urval inofficiella namn på platser i olika städer.

Arkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har sedan början av 2000-talet samlat in inofficiella namn på platser i städer runtom i Svenskfinland. På Namnen i våra städer kan användaren orientera sig runt städerna Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå och se hur olika platser benämns i folkmun. Det går också att kommentera namnen och bidra med mer information om olika platser. Webbplatsen kan med fördel användas som utgångspunkt för diskussion och arbeten i modersmåls- och svenskundervisningen.

– När det gäller de inofficiella namnen finns det inte något rätt eller fel. Många namn faller i glömska med nya generationer, men vissa lever kvar eller förnyas i takt med att stadsbilden ändras. Namnurvalet på den här webbplatsen utgår från de namninsamlingar som SLS arkiv har gjort. Därför vill vi gärna höra hur pass utbredda de här namnen är, hur de har förändrats, vilka alternativa namn eller uttal det kanske finns och förstås hur folk förhåller sig till dem, säger arkivarie Sara Rönnqvist.

Namnen har samlats in genom intervjuer med stadsbor i olika åldrar och de visar en del av det levande namnförrådet i Svenskfinland. Webbplatsen kommer att uppdateras med mer material från fler städer efterhand.