Gå till innehållet

2016

Ordens ursprung intresserar Ulla-Maija Forsberg

Artiklar

Bianca Holmberg

Senast när Ulla-Maija Forsberg jobbade på Språkinstitutet gick hennes arbete i ordböckernas tecken. 18 år senare är hon tillbaka som direktör med ett särskilt intresse för ordens etymologier.

Unik kartläggning av språken i Sverige

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

En av de vanligaste frågorna Språkrådet i Sverige får är hur många språk det talas i Sverige och hur många personer som talar dessa språk. I boken Sveriges språk i siffror får man svar på frågor som de här.

Vanhan kirjasuomen sanakirja publicerar nya artiklar

Artiklar

En av de många ordböcker Språkinstitutet ger ut är Vanhan kirjasuomen sanakirja (VKS), Ordbok över …

Ny upplaga av Svenskt lagspråk i Finland

Artiklar

En ny uppdaterad och reviderad version av Svenskt lagspråk i Finland (SLAF) utkommer i januari …

Sociala medier gör myndigheter mänskliga

Artiklar

Bianca Holmberg

I sociala medier får och ska även myndigheter vara informella och dagsaktuella, men det gäller att få kommunikationen utåt att samspela med det som händer i resten av organisationen.

SLS öppnar ny webbplats med inofficiella ortnamn

Artiklar

Är namnen Stocka, Pappersbron, Sakta farten, Skitviken, Bläckfisken och Ruissin bekanta? Vad kallar man biblioteket …

Ordfinnar-Jocke

Artiklar

Henrik Hu

  Jag letar från det ögonblick jag vaknar. Hur låter ordet som är just precis? …

Olika synvinklar på juridik

Aktuell litteratur

Johan Bärlund

Verket Juridik på svenska i Finland hör till årets vackraste böcker: Pärmen pryds av en bild från Vasa hovrätts vackra plenisal. Målgruppen för boken är främst de som vill veta mer om den juridiska svenska som används i Finland.

Språkblandning var accepterad på medeltiden

Artiklar

Oliver Blomqvist

Trots att medeltida texter skrevs på svenska i Finland förekommer vad som verkar vara en medveten blandning av svenska och finska i medeltida urkunder.

Så uppstår ett pidginspråk

Artiklar

Mikael Parkvall

Det börjar med ordlös kommunikation, fortsätter med jargon och slutar kanske med ”det minimala språket”. Mikael Parkvall skriver om hur ett pidginspråk uppstår.