En ny uppdaterad och reviderad version av Svenskt lagspråk i Finland (SLAF) utkommer i januari 2017. I nästa nummer av Språkbruk (1/2017) kan du läsa mer om nya SLAF där en av bokens redaktörer, Mikael Ekholm, berättar om vad som ändrats. Förutom att Svenskt lagspråk i Finland kommer att finnas som bok kommer den att publiceras på webben liksom den förra upplagan från 2010.