En av de många ordböcker Språkinstitutet ger ut är Vanhan kirjasuomen sanakirja (VKS), Ordbok över äldre finskt skriftspråk. Sedan år 2014 publiceras VKS också på nätet. I november publicerades ordboksartiklarna som börjar på j och k elektroniskt. De här ordboksartiklarna finns sedan tidigare i tryckt form. Sedan tidigare finns avsnittet l–m och de första artiklarna på o på nätet. Nästa större publicering är tänkt att ske om ett år, i november 2017, då artiklarna a–i och ytterligare en del av artiklarna på o utkommer på nätet.

Ordboken innehåller flera ord med svenskt ursprung, och det svenska inflytandet märks till exempel i artiklarna jumfru, kryydätä, krigsmanninkassa och okseli.

Ordboken dokumenterar det finska skriftspråket från 1540-talet till cirka 1810. Den tjänar framför allt språk- och historieforskningen, och belyser till exempel ordens etymologi och hur den finska satsbyggnaden utvecklats genom åren. Samtidigt åskådliggör ordboken idéhistoria och rättstillämpning under svenska tiden i Finland.