Jenny och Antti Wihuris stiftelse gav i år sitt hederspris till Pirkko Nuolijärvi, Språkinstitutets tidigare direktör. Prissumman är 30 000 euro och i prismotiveringen står det att Nuolijärvi får priset för ett förtjänstfullt och mångsidigt arbete som forskare i finska och som flitig försvarare av det finska språket.