Gå till innehållet

4/2010

Tänkesätt eller tankesätt?

Artiklar

Fråga: Heter det tänkesätt eller tankesätt, eller kan båda användas och betyder de i så …

Susan Sontag-stiftelsen premierar Diktoniusöversättare

Artiklar

Bara tre procent av den litteratur som säljs i USA är översatt från andra språk. …

Citatet

Artiklar

”Man misstar sig om man tänker sig att en redaktör framför allt bekymrar sig om …

Svenskt ord för wizard

Artiklar

Fråga: Finns det ett svenskt ord som motsvarar velho eller wizard, dvs. ett datorprogram som …

Parkoura

Artiklar

Fråga: Kan man bilda ett verb parkoura till substantivet parkour? Parkour är en sport som …

Samarbetspartner

Artiklar

Fråga: Heter det samarbetspart eller samarbetspartner? Jag har sett båda användas. Det korrekta ordet är …

Skogslexikon

Aktuell litteratur

Susanne Bergström-Söderlund

Försök Til et Swenskt Skogs- och Jagt-Lexicon Af M.H. Brummer. 159 sidor. Svenskt Skogslexikon uppstäldt …

Prosodisk frasering av spontant tal

Aktuell litteratur

Caroline Sandström

Eija Aho: Spontaanin puheen prosodinen jaksottelu. PIC Monographs 2010, Helsingin yliopisto. I början av höstterminen …

Policy

Artiklar

Fråga: Kan policy betraktas som ett svenskt ord? Policy kan sägas vara ett svenskt ord …

Språkfärdighet som väg till det finska samhället

Artiklar

Maija Lappalainen, Marita Härmälä, Mirja Tarnainen

Att använda språket i kommunikativa situationer i vardagen är ett effektivt och naturligt sätt att lära sig ett nytt språk. I artikeln diskuterar författarna begreppet språkfärdighet och dess betydelse i de svensktalande invandrarnas vardag.