Fråga: Ska accent sättas ut när ord skrivs med stora bokstäver (IDÉER eller IDEER)?

Ja, accenter och andra diakritiska tecken sätts ut också vid stor bokstav: IDÉER, AÏDA, CRÊPE.