Bara tre procent av den litteratur som säljs i USA är översatt från andra språk. För den läsande publiken innebär detta ett stort kulturellt svinn, något som Susan Sontag-stiftelsen i New York vill ändra på genom att årligen dela ut Susan Sontag Prize for Translation till en ung översättare som arbetar med att översätta skönlitteratur från andra språk till engelska.

Nordisk litteratur var temat för årets pris, som tillföll Benjamin Mier-Cruz från Berkeley-universitetet i Kalifornien. Mier-Cruz, som talar svenska och tyska flytande efter studier i Uppsala och Berlin, fick priset på 5 000 dollar för att kunna fullfölja sin översättning av den finlandssvenska modernisten Elmer Diktonius brev och dikter till engelska. Priset delades ut i Helsingfors den 5 november i samband med ett engelskspråkigt symposium om Diktonius i Svenska litteratursällskapets regi.

Stiftelsen Susan Sontag Foundation grundades 2004 till minnet av den samma år avlidna författaren och samhällsaktivisten Susan Sontag. Översättarpriset har delats ut sedan 2008. Tidigare års teman har varit tysk- och spanskspråkig litteratur.