Fråga: Heter det tänkesätt eller tankesätt, eller kan båda användas och betyder de i så fall samma sak?

Tänkesätt och tankesätt har samma betydelse. Båda finns upptagna i den nyaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista, men i den förra upplagan finns bara tänkesätt. Det är alltså tydligt att tankesätt är en nyare bildning, men en sökning på webben visar att ordet redan har vunnit stor spridning.