Gå till innehållet

4/2006

Trollkarlen från Oz

Artiklar

Fråga: Hur ska det litterära ortnamnet Oz, i Trollkarlen från Oz, uttalas? Svar: De vanligaste …

Ny rysk ordbok

Aktuell litteratur

Alexander Paile

Det har inte kommit ut någon stor ordbok för språkparet ryska–svenska på många år. Norstedts …

Radiospråket upprör alltid

Artiklar

Maria Lindh-Garreau

Jenny Sylvin vet att trollkarlen kommer från os eller åss, men aldrig från ots. Sylvin är ny språkvårdare på Rundradion.

Nya järnvägar

Artiklar

Den nya ringbana som planeras i Vanda och som ska förena Mårtensdalsbanan med stam­banan (med …

Offentlig upphandling: tävlan, förfarande eller infordran?

Artiklar

Mats-Peter Sundström

Det finlandssvenska översättningslånet anbudstävlan/anbudstävling har många svenska motsvarigheter, som här presenteras av Mats-Peter Sundström, översättare vid Europaparlamentet.

Pluricentriska språk

Artiklar

Mikael Reuter

Svenskan i Finland talas som modersmål av ett litet mindretal av befolkningen men åtnjuter ändå …

Om igen – än en gång

Artiklar

Minna Levälahti

Bruket av tidsadverbet igen i finlandssvenskan behandlas i en artikel av Christina Melin i Språkbruk …

Mula och mulning

Artiklar

Fråga: Vad heter lumipesu på svenska? Mina kolleger från Vasa sade att de brukade tala …

Med texten i fokus

Aktuell litteratur

Ylva Forsblom-Nyberg

Kraven på välskrivna och välstrukturerade texter ökar i takt med att allt fler människor i …

Språkrum och språkbruk

Artiklar

Gun Oker-Blom

Antalet tvåspråkiga familjer har sedan 1980-talet stadigt ökat från en femtedel till nästan en tredjedel av alla skolelever, och detta påverkar naturligtvis språket i de finlandssvenska skolorna. Huvudmålet för Utbildningsstyrelsens spetsprojekt Språkrum är att ge finlandssvenska lärare med heterogena barngrupper fungerande undervisnings- och inlärningsstrategier, dvs. utveckla språkpedagogiska arbetssätt för att underlätta och utveckla barns språkutveckling och inlärning. Gun Oker-Blom, som är ledare för projektet, berättar om Språkrum.