Gå till innehållet

4/2006

David, jag tycker att bokens stämning är harmonisk …

Artiklar

Pia Raunio, Susann Etzell

Språkbruk bad modersmålslärarna Susann Etzell och Pia Raunio berätta om Netlibris, det litterära diskussionsforumet för skolelever. Hur ser språket ut i elevdiskussionerna?