Gå till innehållet

4/2006

Massmedieexplosionens följder – brännande fråga under språkmötet på Island

Artiklar

Sonja Vidjeskog

Språknämnderna i de nordiska länderna samlas varje höst till ett gemensamt möte där aktuella teman med anknytning till språkvårdens ansvarsområde diskuteras. Den 1–3 september 2006 var det dags för det 53:e nordiska språkmötet. Den isländska språknämnden var värd för mötet, som hölls i Selfoss strax utanför Reykjavik.

Trollkarlen från Oz

Artiklar

Fråga: Hur ska det litterära ortnamnet Oz, i Trollkarlen från Oz, uttalas? Svar: De vanligaste …

Ny rysk ordbok

Aktuell litteratur

Alexander Paile

Det har inte kommit ut någon stor ordbok för språkparet ryska–svenska på många år. Norstedts …

Radiospråket upprör alltid

Artiklar

Maria Lindh-Garreau

Jenny Sylvin vet att trollkarlen kommer från os eller åss, men aldrig från ots. Sylvin är ny språkvårdare på Rundradion.

Nya järnvägar

Artiklar

Den nya ringbana som planeras i Vanda och som ska förena Mårtensdalsbanan med stam­banan (med …

Offentlig upphandling: tävlan, förfarande eller infordran?

Artiklar

Mats-Peter Sundström

Det finlandssvenska översättningslånet anbudstävlan/anbudstävling har många svenska motsvarigheter, som här presenteras av Mats-Peter Sundström, översättare vid Europaparlamentet.

Pluricentriska språk

Artiklar

Mikael Reuter

Svenskan i Finland talas som modersmål av ett litet mindretal av befolkningen men åtnjuter ändå …

Om igen – än en gång

Artiklar

Minna Levälahti

Bruket av tidsadverbet igen i finlandssvenskan behandlas i en artikel av Christina Melin i Språkbruk …

Mula och mulning

Artiklar

Fråga: Vad heter lumipesu på svenska? Mina kolleger från Vasa sade att de brukade tala …

Med texten i fokus

Aktuell litteratur

Ylva Forsblom-Nyberg

Kraven på välskrivna och välstrukturerade texter ökar i takt med att allt fler människor i …