Fråga: Vad ska vi kalla ”sommarboare” (fi. kesäasukas) som tillbringar hela sommaren här på vår ö? De är mer än sommargäster men ändå inte fast bosatta.

Svar: Kalla dem sommarbor (en sommarbo, flera sommarbor). De som bor i sitt fritidshus även andra tider på året kan kallas fritidsbor. Enligt samma mönster kan vi tala om vinterbor när vi avser de personer som flyr kylan och mörkret för värmen och ljuset i t.ex. Spanien eller Thailand under vintermånaderna.

Även participformerna sommarboende och fritidsboende används om den som bor, men formerna används mest som verbalsubstantiv (att bo i sommarstuga/fritidshus) och ibland om själva bostaden.

Språkfrågan och diskussionen gick också vidare till Språkrådet i Sverige, som inte ser något hinder för att listan med personbetecknande ord på ”-bo” utökas med dessa ord.