Fråga: Hur ska det litterära ortnamnet Oz, i Trollkarlen från Oz, uttalas?

Svar: De vanligaste svenska uttalsvarianterna verkar vara os eller åss. Ett t-ljud i uttalet (åts) är finskpåverkat och osvenskt eftersom z uttalas som s i svenskan.

Eftersom vi talar om ett fiktivt land som ursprungligen omtalats på engelska kan man inte säga hur vi ska uttala det på svenska. Det finns åtminstone två uttalsvarianter: det eventuellt lite svenskare os, eller åss som

(Eftersom landet inte finns på riktigt finns följaktligen inte heller några fågelskrämmor, fega lejon eller andra invånare som kan tillrättavisa en för att man uttalar namnet fel.)