Fråga: Såg till min förskräckelse att universitetsalmanackan enbart använder Stefanidagen för den 26 december. Ska det inte heta annandag jul?

Svar: Kyrkomötet i Finland har 1999 bestämt att den 26 december i evengelieboken ska heta Stefanidagen (Tapaninpäivä är på finska den traditionella benämningen på annandagen). Helsingfors universitets almanacksbyrå har valt att följa kyrkans exempel och infört översättningslånet Stefanidagen som enda namn på kyrkohögtiden. Bruket har därför spridit sig och nu kan man bl.a. hitta reklam om vilka affärer som har öppet och vilka bussturer som körs på Stefanidagen. Den sverigesvenska evangelie­boken kallar den 26 december Annandag jul eller Den helige Stefanos dag, men den senare beteckningen verkar där användas enbart i kyrklig kontext. Beteckningen Stefanidagen är däremot helt okänd i Sverige, och kan därmed betraktas som en finlandism eller rättare sagt fennicism. Eftersom den är införd i kyrkohandboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan namnet användas i kyrkliga sammanhang, men i andra fall (även i almanackan) rekommenderar vi det traditionella och allmänsvenska annandag jul eller enbart annan­dagen.

Bra att veta om språkfrågor och svar i Språkbruk

Språkfrågorna ingick i de äldre årgångarna av Språkbruk. De ska därför läsas utifrån när de är skrivna, eftersom råd och rekommendationer kan ha ändrat sedan de publicerades. Stefanidagen är fortfarande benämningen på helgdagen i den gällande Evangeliehandboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.